Martianus Capella, 400-t. e.Kr., romersk forfatter til en latinsk encyklopædi i ni bøger, Om Mercurs formæling med filologien. Heri gennemgår han de syv frie kunster med uddrag fra græsk-romerske forfattere i en fremstilling af stærkt svingende kvalitet med en ejendommelig blanding af prosa og poesi, lærebogsstof og digterisk fantasi. Den giver et godt og ganske underholdende indtryk af senantik hedensk lærdom og undervisning. Værket fik stor betydning i skole- og universitetsundervisningen i den tidlige middelalder.