Marsvinslund, hovedgård (sædegård) 12 km syd for Viborg, oprettet 1654 af Jørgen Marsvin, der lod den nuværende hovedbygning i bindingsværk med stråtag opføre. Hovedhuset blev i 1700-t. forlænget mod øst og forsynet med en lille udbygning med gavlkvist på nordfacaden.