Marshs prøve er en metode til påvisning af arsenforbindelser. Se arsen (forbindelser).