Marshs prøve, metode til påvisning af arsenforbindelser. Se arsen (forbindelser).