Marquard Gude var en dansk klassisk filolog og håndskriftsamler. På rejser og som hertugelig bibliotekar i Gottorp indsamlede Gude et omfattende græsk og latinsk kildemateriale. Han var en begavet filolog, men publicerede kun lidt. I 1710 købte biblioteket i Wolfenbüttel hovedparten af hans håndskriftsamling.