Markus Meyer, d. 1536, tysk oberst fra Lübeck. Meyer kom i 1533 til København som oberst for de lybske landsknægte og tog derefter til England, hvor han blev slået til ridder af Henrik 8., der ønskede en tilnærmelse til Lübeck. I december 1534 kom han til Skåne med Lübecks landsknægte, blev taget til fange ved Helsingborg og anbragt på Varberg Fæstning. Med støtte fra Varbergs oprørske borgere bemægtigede han sig i 1535 fæstningen, men måtte i maj 1536 overgive den til Christian 3.s tropper. Han blev henrettet samme år.