Markus Hess, 1526-26.10.1590, dansk købmand og borgmester i København. Hess havde mange skibe og forestod en betydelig udenrigshandel så langt som til Spanien, Portugal, Island samt i hele Østersøen. Under Den Nordiske Syvårskrig var han storleverandør til den danske hær og flåde og nød stor kongelig bevågenhed. Fra ca. 1580 gik det tilbage for Hess, formentlig som følge af Nederlandenes handelsekspansion.