Markland, ifølge Vinlandssagaerne et skovrigt land, der blev opdaget af nordboere omkring år 1000. I 1347 omtales et grønlandsk skib, som kom fra Markland til Island. Markland antages at være identisk med en strækning på Labradorkysten.