Marie Hammer, 1907-2002, dansk zoolog. Hendes forskning har været koncentreret om jordbundsdyrs systematik og zoografi; disputats 1944 om de grønlandske springhaler og mosmider. Hendes store senere produktion omhandler regionale mosmidefaunaer, som i det væsentlige er dokumenteret ved indsamlingsrejser til Amerika, Asien og Stillehavsøer, samt tolkningen af disse i lyset af teorierne om kontinentalforskydninger.