Marie-Louise, 1791-1847, kejser Napoleon 1.s anden hustru, datter af kejser Frans 2. af Østrig. Marie-Louise blev gift med Napoleon i 1810 og fødte året efter en søn, Napoleon (2.), der fik titlen "konge af Rom". Efter Napoleons fald i 1815 blev Marie-Louise sikret hertugdømmerne Parma, Piacenza og Guastalla, mod at hun gav afkald på sin søn. Hun indgik efter Napoleons død i 1821 morganatisk ægteskab med sin overhofmester grev Adam Albert von Neipperg (1775-1829), som hun fik tre børn med. Efter Neippergs død giftede Marie-Louise sig i 1834 med grev Karl de Bombelles (1785-1856).