Maridalsvannet, (1457 Sancte Margarettæ vatn, efter den hellige Margrete fra Antiochia), sø i Oslos nordlige udkant; 360 ha. Søen har mange tilløb og afvandes gennem Akerselva til Oslofjorden. Den leverer drikkevand til Oslo og opdæmmes i den sydlige del af smeltevandsgrus og -sand fra sidste istid, Grefsenterrassen. Den omgives af et gammelt kulturlandskab med dyrkede marker og løvskove. Ved den nordvestlige bred ligger ruinerne af Margaretakirken fra 1200-t., som nedbrændte i 1600-t.