Maribosøerne

Artikelstart

Maribosøerne, samlet betegnelse for de fire lavvandede søer ved Maribo. De meget bugtede søbredder er tætbevoksede, og søerne har mange skovklædte småøer og holme. En ringe vanddybde, 1-2 m, enkelte steder 3-5 m, gør søerne følsomme for frost, tørke og forurening.

Den største, den 9 km2 store Søndersø, har udløb mod nord gennem Maribo til Nørresø (0,4 km2); sidstnævnte er delt af en motorvej og har et reguleret udløb til Hunså. Mod sydøst ligger Røgbølle Sø (2 km2) og Hejrede Sø (0,6 km2), der begge har udløb i Søndersø og indgår i Vandmiljøplanens overvågningsprogram. De tre største søer har stor biologisk og rekreativ værdi og blev fredet i 1957. De udgør et internationalt EF-fuglebeskyttelsesområde, et EF-habitatområde samt et Ramsarområde (se Ramsarkonventionen) med bl.a. den sjældne fiskeart pigsmerling samt havørn, rørdrum og fjordterne. Fugletårne er opstillet syd for Røgbølle Sø samt på vest- og nordøstsiden af Hejrede Sø. Nær Søndersøs vestbred ved Bursø Hestehave har Storstrøms Amt oprettet en Naturskole.

Sejlads er begrænset til dele af Søndersø og Nørresø. Vandstandene er reguleret; i Hejrede Sø ligger vandspejlet ca. 1,5 m under Søndersø. Maribosøerne og deres omkringliggende opland kaldes siden 1991 også for Naturpark Maribosøerne og ligger i en bred, fladbundet dal med dødispræg og dybe dyndaflejringer. Omgivelserne mod syd og øst er hovedsagelig frugtbart herregårdslandskab med agerland og frodig løvskov.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig