Mariager Fjord

Stinesminde, havn ved nordsiden af Mariager Fjord.

.

Saltudskibning på Mariager Fjord.

.

Thygeslund på nordsiden af Mariager Fjord tæt ved Hadsund.

.

Fladbjerg på sydsiden af Mariager Fjord.

.

Sydsiden af Mariager Fjord.

.

Artikelstart

Mariager Fjord, fjord, der skærer sig mere end 30 km ind i det østlige Jylland. Fjordens inderste del er op til 28 m dyb, 1-2 km bred og begrænset af furede tilgroede klinter. Yderfjorden har et mere bugtet forløb; vanddybden er væsentlig mindre, og øst for Hadsund udgør farvandet et 1-5 km bredt vadehav med en kun 200 m bred og 6 m dyb sejlrende, der vedligeholdes ved uddybning. Inderfjordens forløb er kun i ringe grad havskabt, men afspejler det dalforløb, istiden efterlod, og som havet trængte ind i. Yderfjordens kystlinje er derimod bestemt af landhævning, øjeblikkets vandspejl og landvinding.

Den ringe dybde vanskeliggør vandudskiftningen i inderfjordens dybe, oddeopdelte bassiner, hvilket i varme somre kan medføre omfattende iltsvind og fiskedød. De voldsomme iltsvind i 1997 vakte betydelig politisk røre og var en medvirkende årsag til de øgede krav til landbrugets forbrug af gødning.

Mariager Fjord øst for Hadsund indgår i et EF-fuglebeskyttelsesområde, et EF-habitatområde og et Ramsarområde og er desuden i 1996 udlagt som vildtreservat.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig