Maria Hjerte Kloster, nonnekloster under cistercienserordenen, indrettet i 1992 i Sostrup Slot (se Sostrup) på Djursland. I 1998 opnåede det som det første danske kloster siden Reformationen status som abbedi.