Maria Gaetana Agnesi, 16.5.1718-9.1.1799, italiensk matematiker. Som barn og ung var hun kendt for sin evne til at diskutere filosofiske og fysiske emner på mange sprog. Diskussionerne fandt sted ved lærde møder i hjemmet arrangeret af faderen, og en del af dem blev udgivet i 1738. Hun gjorde imidlertid oprør mod rollen som vidunderbarn og koncentrerede sig i stedet om studiet af matematik. Hun skrev en lærebog i differential- og integralregning, der udkom i 1748. Bogen blev så anerkendt, at hun fik tilbudt et professorat (Bologna). Hun ønskede dog ikke dette embede og helligede sig efter faderens død i 1752 velgørenhedsarbejde. I engelsksprogede lande huskes hun specielt på grund af kurven the witch of Agnesi.