Maria Gaetana Agnesi var en italiensk matematiker. Som barn og ung var hun kendt for sin evne til at diskutere filosofiske og fysiske emner på mange sprog. Diskussionerne fandt sted ved lærde møder i hjemmet arrangeret af faderen, og en del af dem blev udgivet i 1738. Hun gjorde imidlertid oprør mod rollen som vidunderbarn og koncentrerede sig i stedet om studiet af matematik. Hun skrev en lærebog i differential- og integralregning, der udkom i 1748. Bogen blev så anerkendt, at hun fik tilbudt et professorat (Bologna). Hun ønskede dog ikke dette embede og helligede sig efter faderens død i 1752 velgørenhedsarbejde. I engelsksprogede lande huskes hun specielt på grund af kurven the witch of Agnesi. \(\)