Maria Eleonora, 1599-1655, dronning af Sverige, født prinsesse af Brandenburg. Efter at hendes mand, Gustav 2. Adolf, var død 1632, kom hun i voksende modsætning til regeringen, der fratog hende opdragelsen af datteren Kristina. I 1640 flygtede hun til Danmark, hvor hun blev indtil 1643. Christian 4.s støtte til Maria Eleonora skærpede den dansk-svenske modsætning, der førte til Torstenssonfejden i 1643-45. 1643-48 boede hun i Preussen, derpå atter i Sverige.