Maria Carolina, 1752-1814, dronning af Neapel. Maria Carolina, der i 1768 blev gift med kong Ferdinand 4. (senere Ferdinand 1. af Begge Sicilier), blev fra slutningen af 1770'erne den reelle indehaver af magten i kongeriget Neapel. Her søgte hun ligesom moderen, kejserinde Maria Theresia, at praktisere et oplyst enevælde. Støttet af sin engelske rådgiver og elsker, J.F.E. Acton, indskrænkede dronningen den katolske kirkes magt, men kunne ikke svække den lokale feudale adel. Under Den Franske Revolution og Napoleonskrigene førte hun en aktiv antifransk politik og støttede den østrigsk-engelske alliance.