Margrethe Pape, fødsels- og dødsår ukendt, Frederik 3.s elskerinde. Deres forhold blev indledt, før Frederik blev gift med Sophie Amalie og senere konge, og sammen fik de i 1639 sønnen Ulrik Frederik Gyldenløve. I 1683 udnævnte Christian 5. Margrethe Pape til baronesse af Løvendal. Senest i 1652 blev hun gift med amtsforvalter i Segeberg, etatsråd Daniel Hausmann (d. 1670).