Margrethe Kog, yngste inddigning i Vadehavet (1979-82) mellem Emmerlev Klev og den dansk-tyske grænse. Den 11 km2 store inddigning ligger bag et 8,5 km langt og 7,5 m højt dige og rummer en 2,5 km2 stor saltvandssø, anlagt af hensyn til fuglelivet. Kogen blev fredet 1985; dog udnyttes ca. 2/3 til græsning. Margrethe Kog ligger vestligst i Tøndermarsken.