Margrete - efter, ca. 1155-1209, norsk dronning, datter af den svenske kong Erik den Hellige og dronning Kristina, i 1185 gift med kong Sverre Sigurdsson. Efter Sverres død i 1202 rejste Margrete hjem til Sverige med datteren Kristina, i protest mod at Håkon 3. Sverresson, Sverres frillesøn, blev Norges konge. I 1203 sluttede hun sig igen til det norske hof, men behandlede kongen med udpræget uvenlighed og blev af rygtet udlagt som den, der stod bag det formodede giftmord på ham året efter.