Margery Kempe, ca. 1373-1438, engelsk mystiker. Margery Kempes tro gav sig ekstreme følelsesmæssige udslag, der ofte vakte irritation og skepsis i samtiden, men kan læses i sammenhæng med periodens forkærlighed for stærkt emotionel religiøsitet. Margery Kempe besøgte Jerusalem, Rom, Köln og Santiago de Compostela, men drog også vidt omkring i England, hvor hun mistænktes for kætteri ved som kvinde at praktisere den forkyndelse, der var forbeholdt mændene. To præster, der nedskrev Margery Kempes levnedsskildring (ca. 1436-38), synes tro mod hendes livlige mundtlighed og nuancerede belysning af bl.a. tidens kvindesyn.