Marcus Gerhard Rosencrone, 1738-1811, dansk diplomat, greve og udenrigsminister. Rosencrone oprettede sammen med sin hustru, Maria f. Hielmstierne (1752-1838), den endnu eksisterende Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse til humane og kulturelle formål.