Marcel Riesz, 16.11.1886-4.9.1969, ungarsk-svensk matematiker, bror til F. Riesz. På G. Mittag-Lefflers foranledning kom han fra Ungarn til Sverige i 1911 og blev kort efter docent ved Stockholms högskola. Han var professor ved Lunds Universitet 1926-52. Riesz har ydet fundamentale bidrag til en række områder af matematisk analyse, bl.a. summabilitetsteori, Fourierrækker, potentialteori og partielle differentialligninger. Han var en inspirerende lærer og fik stor betydning for svensk matematik.