Manytj, flod og lavlandsområde med saltsøer i det sydlige Rusland mellem Don og Det Kaspiske Hav. Manytjlavningen forbandt i Tertiærtiden Det Kaspiske Hav med Sortehavet og udgør sammen med Kaukasus mod syd Europas naturgeografiske grænse mod Asien.