Manasse, konge af Juda Rige 697-643 f.Kr., søn af Hizkija, jf. 2.Kong. 21,1-18; 2.Krøn., kap. 33. Manasse, der også er omtalt i assyriske kilder, fremstilles i GT som den mest fordærvede af Juda Riges konger. Krønikebøgerne fortæller, at han blev fanget af assyrerne, at han omvendte sig under fangenskabet og vendte hjem som en gudfrygtig konge.