Maliriget, rige i Afrika, der opstod ca. 1235 og gik til grunde i begyndelsen af 1600-t. I sin storhedstid under Mansa Musa i 1300-t. dækkede Maliriget dele af det nuværende Mali, Guinea, Senegal og Mauretanien. Dets umådelige rigdom var baseret på kontrol med handelen gennem Sahara, hvor guld, salt, slaver og andre varer blev udvekslet med Marokko, Libyen og Egypten, og det var et af verdens førende kultur- og uddannelsescentre med nære relationer til de islamiske lande. Betydelige landbrugsaktiviteter langs Nigerfloden bidrog til at sikre riget en højere grad af politisk og økonomisk stabilitet, end det tidligere og mindre Ghanarige havde haft. Kombinationen af central kontrol og vidtgående autonomi for de mange underlagte stater viste sig dog i længden uholdbar; fra slutningen af 1300-t. indledtes rigets langsomme opløsning, da underlagte stater gjorde oprør, samtidig med at riget blev angrebet udefra.