Malaccastrædet, farvandet mellem Malaccahalvøen og Sumatra, der forbinder Det Indiske Ocean med Det Sydkinesiske Hav. Strædet er bredest ud mod Andamanerhavet mod nord og smallest (60-70 km) ved Singapore i syd. Gennem historien har Malaccastrædet været en strategisk vigtig vandvej både for tidlige migrationer og for varetransport. Den korteste søvej mellem Kina og Indien går gennem strædet, og i kolonitiden kontrollerede skiftende kolonimagter strædet, bl.a. for at sikre opiumshandelen med Kina. Strædet er fortsat blandt verdens mest besejlede og nu især af betydning for olietransporten fra Mellemøsten til Østasiens industrier og storbyer. Den voldsomme industriudvikling i Malaysia har medført forøget udledning af spildevand og deraf voksende miljøproblemer.