Maji-maji-oprøret, omfattende revolte 1905-08 i det nuværende Tanzania, vendt mod kolonialiseringen. Oprøret begyndte i 1905 i SØ-Tanganyika som en reaktion mod den tyske kolonimagts tvangsindførelse af bomuldsdyrkning og spredtes efterhånden til den centrale og sydlige del af landet. For at sikre sig usårlighed mod de tyske kugler tog oprørerne medicin (maji). Først i maj 1908 var oprøret endeligt nedkæmpet, bl.a. ved at tyskerne skabte hungersnød. Det er anslået, at ca. 250.000 fra lokalbefolkningen omkom, mens 15 europæere og ca. 400 af deres hjælpetropper døde.