Majapahit, sidste store hindurige på Østjava, 1294-ca. 1520. Rigets økonomi var baseret på især jordbrug samt på handel med landbrugsvarer. Det blomstrede under kong Hayam Wuruk (1350-89) og hans premierminister Gajah Mada (1331-64), hvor det kontrollerede det østlige og centrale Java, Sumatras og Borneos kystområder samt Bali og Molukkerne. Den præcise udbredelse er omstridt. Efter Hayam Wuruks død svækkedes riget, og omkring 1520 blev resterne af imperiet erobret af den muslimske stat Demak.