Mahanadi, flod i det centrale Indien; 900 km lang. Floden afvander 51.000 km2 og opstemmes ved Hirakud Dam med kraftværk og regulering af vandstanden inden det store delta ved udløbet i Den Bengalske Havbugt.