Magnus Lagabøters Bylov, norsk lov, der som et led i Magnus 6. Lagabøters lovreformer blev givet for Bergen i 1276 og i de følgende år indført i de øvrige norske byer som en fælles norsk bylov.