Magnus Gustavus Arbien, 1716-1760, dansk medaljør af norsk-svensk oprindelse. Arbien var en af 1700-t.s betydeligste danske medaljører, hvis opgave det især var at forherlige kongehuset; han blev hofmedaljør 1744. En del af hans senere værker er udført efter tegninger af billedhuggeren J.-F.-J. Saly, fx Kunstakademiets fire belønningsmedaljer i guld og sølv (1755-59), hvoraf en enkelt stadig uddeles. Han udførte desuden en række mønter. Arbien vandt international anerkendelse.