Magnus Erikssons Bylov, lov udarbejdet 1350-60 af Magnus Eriksson, konge af Norge og Sverige. Loven byggede på ældre svenske byretter og kom til at gælde som en fælles stadsret for samtlige svenske byer. På samme tid udarbejdede kongen en landslov, Magnus Erikssons Landslov.