Magnus Dam Jacobsen, 1935-1978, færøsk forfatter. Hovedværket Í Grønlandi við Kongshavn (1976) er ligesom det meste af forfatterskabet en blanding af erindringer, roman og essay. Jacobsens styrke var hans åbenhjertighed, men hans forsøg på at prøve livet i alle dets afskygninger brændte ham op.