Magnus Brahe, 1790-1844, svensk embedsmand og politiker. Brahe var Karl 14. Johans nære ven og daglige hjælper, hvilket gav ham de højeste stillinger i hæren og ved hoffet og dermed gjorde ham til en vigtig skikkelse på rigsdagen. Hans indflydelse hvilede på det personlige forhold til kongen, og det skabte hos mange modvilje mod "Braheväldet", som især gjorde sig gældende ved udnævnelser. Rigsdagen 1840-41 var præget af opposition mod Brahe, og hans magt blev derefter mindsket.