Magnús Stephensen - mv, 1762-1833, islandsk embedsmand. Efter juridisk embedseksamen fra Københavns Universitet blev Stephensen i 1789 lovmand i Island; han blev justitiarius for Islands landsoverret ved oprettelsen i 1800. I årtier var Stephensen enerådende over bogtrykning i Island, og han er bedst kendt som bogudgiver og forfatter til adskillige bøger om lov, religion, historie, opdragelse mv.