Magnús Stephensen, 1836-1917, Islands sidste landshøvding. Efter en periode i det danske justitsministerium sad Stephensen i Islands landsoverret fra 1870, indtil han i 1886 blev landshøvding for Island. Den konservative Stephensen var ofte omstridt, men han var højt respekteret og spillede en afgørende rolle i forløbet frem til hjemmestyrets oprettelse og landshøvdingeembedets nedlæggelse i 1904.