Maglesø, sø 5 km nordvest for Sorø; 73 ha. Den indtil 3 m dybe sø ligger i en nord-syd-gående tunneldal med svagt markerede dalsider. Marker og haver når næsten helt ned til søen, der er omgivet af en bræmme af træer og tagrør; søen er næringsrig og har uklart vand. Af søens to små øer rummer den sydligste rester af et haveanlæg. Vandstanden er i 1900-t. sænket 1,5 m. Maglesø, bredzonen samt Lillesø indgår sammen med Bromme Plantage i en fredning fra 1966.