Magdalene er i Det Nye Testamente brugt som tilnavn til Maria Magdalene.