Maerten van Heemskerck, 1498-1574, nederlandsk maler, tegner og grafiker. Efter læreår i Delft og Haarlem, 1527-30 som medarbejder hos Jan van Scorel, var han på studierejse til Italien med ophold i Rom 1532-36. Siden virkede han næsten udelukkende i Haarlem, hvor han i 1554 blev dekan for malergildet og 1568 medlem af byrådet. Heemskerck var en af de første betydelige manierister i Nordeuropa, påvirket af især Michelangelo. Blandt hans ca. 100 bevarede malerier med såvel profane som bibelske motiver er den store altertavle til Laurentiuskirken i Alkmaar (1538-42), der i 1581 kom til domkirken i Linköping i Sverige, samt et selvportræt (1553, Fitzwilliam Museum, Cambridge). 135 af hans tegninger findes i Kobberstiksamlingen i København.