Madhva, ca. 1199-1278, sydindisk filosof. Madhva grundlagde en dualistisk skole, dvaita, inden for vedantafilosofien. Ifølge Madhva er Gud, som han identificerer med Vishnu, og de individuelle sjæle væsensforskellige. Gud styrer hele verdensforløbet og bestemmer, hvilke sjæle der skal frelses. Det kræver et fromt levned i gudsdyrkelse at opnå frelse. Madhvas lære er et klart opgør med Shankaras rene monisme, advaita. Madhva skrev talrige kommentarer til de hinduistiske hellige skrifter, bl.a. Vedanta-sutra og Bhagavadgita, og værker til belysning af sin egen lære.