Macquarie River, (efter Lachlan Macquarie), flod i det sydøstlige Australien, 960 km lang. Floden udspringer på vestsiden af Great Dividing Range og løber ud i det store sumpområde Macquarie Marshes, som afvandes til floden Darling. Vandføringen varierer meget med årstiden, men reguleres af en dæmning, som opstemmer vandet til kunstvandingsbrug.