MSA, Merchant Shipping Act, engelsk sølov, i sin oprindelse fra 1894, bl.a. ændret i 1995, da en række andre særskilte love om søretlige spørgsmål, herunder om skibes nationalitet, blev inkorporeret.