MHz, fork.f. måleenheden megahertz; 1 MHz = 106 Hz, se hertz. Radiobølger fx i kortbølgeområdet (HF og VHF) udsendes i frekvensområdet 3 MHz-300 MHz.