MEP, forkortelse for medlem af Europa-Parlamentet.