MBA, Master of Business Administration, engelsk og international akademisk grad inden for det merkantile område med hovedvægt på ledelse. MBA-uddannelser findes på universiteter og handelshøjskoler verden over. På trods af et vist samarbejde mellem mange af udbyderne er uddannelserne meget forskellige i indhold, målgruppe, niveau og uddannelseslængde. De fleste MBA-uddannelser er relativt kostbare for deltageren eller dennes arbejdsgiver. I Danmark indgår de offentlige MBA-uddannelser i videreuddannelsessystemet for voksne på linje med andre masteruddannelser, se voksenuddannelse. Fra 2003 udbydes der i København en etårig engelsksproget MBA, mens den generelle MBA (engelsksproget) og de særlige linjer, bl.a. inden for bygge- og anlægsområdet (dansksproget) og shipping (engelsksproget), fortsat er toårige ligesom uddannelsen i Aarhus og ved Syddansk Universitet. I privat regi udbydes der i Danmark MBA-uddannelser af Scandinavian International Management Institute (SIMI) i København og af Business Institute Aalborg, hvortil kommer, at Henley Management College i England gennem en afdeling i Aarhus tilbyder en treårig MBA-uddannelse som fjernundervisning.