MAO-hæmmere, monoaminoxidasehæmmere, stoffer, der pga. deres hæmning af enzymet monoaminoxidase undertrykker nedbrydningen af serotonin og andre signalstoffer i hjernen, hvorfor de kan anvendes som lægemidler ved behandling af depression, se psykofarmaka.