M/S, motorship, er et almindelig brugt præfiks ved motorskibes navne, fx M/S Malacca.