M. Mackeprang, Mouritz Mackeprang, 1869-1959, dansk historiker, siden 1897 knyttet til Nationalmuseet, direktør 1922-38. Han skrev disputats om dansk købstadstyre i middelalder og renæssance (1900). Som museumsmand var han en kender af danske kirkers skulpturarbejder fra romansk tid, og hans vigtigste bøger er Danmarks middelalderlige Døbefonte (1941) og Jydske Granitportaler (1948). Han fik indflydelse på Bygningsfredningsloven af 1918 og var hovedmanden bag etableringen af bogværket Danmarks Kirker, i hvis redaktion han som pensionist arbejdede som assistent. Hans direktørtid prægedes af Nationalmuseets udvidelse og ombygning, der stod færdig i 1938.