M.Cl. Gertz

Faktaboks

M.Cl. Gertz
født:
1844
død:
1929

M.Cl. Gertz. Ved Københavns Universitets årsfest den 17.11.1898 gav han i en skelsættende tale udtryk for, at græsk og latin i gymnasiet burde vige til fordel for bl.a. naturvidenskab og nyere sprog. Oldtidslitteraturen skulle i stedet formidles i oversættelse navnlig nu, da baade vor Bondestand og vor Arbejderstand er betagen af Kundskabstørst, som vi Universitetsmennesker maaske knap kan gøre os nogen rigtig Forestilling om. Fotografi fra ca. 1900.

.

M.Cl. Gertz, Martin Clarentius Gertz, 1844-1929, dansk filolog, elev af J.N. Madvig, professor i klassisk filologi ved Københavns Universitet 1880-1918. Banebrydende blev Gertz' tekstkritiske udgivelser af Senecas moralfilosofiske skrifter (1873-1882) og hans bearbejdelse af latinske kilder fra Danmarks middelalder, bl.a. Anders Sunesens Hexaëmeron (1892), Vitæ Sanctorum Danorum (1908-12) og Scriptores Minores Historiæ Danicæ Medii Ævi (1917-22), der skabte grundlaget for den latinske middelalderfilologi i Danmark. Gertz oversatte desuden en række græske forfattere, bl.a. Homer, Thukydid og Lukian og foretog en samlet oversættelse af Senecas breve.

Gertz var 1887-1906 medlem af undervisningsinspektionen for de lærde skoler og formand fra 1888. Han havde dermed afgørende indflydelse på reformen af de højere almenskoler i 1903, der bl.a. reducerede de klassiske fags omfang ved oprettelsen af gymnasiets nysproglige linje. Samtidig sikrede han et klassisk islæt i gymnasiets undervisning ved indførelsen af faget oldtidskundskab.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig