M-komponent

M-komponent. Agargel-elektroforese af blodserum efter farvning med amidoblack. Nederst fra en patient med sygdommen myelomatose og øverst fra en normal person. Yderst tv. ses et kraftigt farvet bånd med albumin, herefter følger α1-, α2-, β1-, β2- og γ-globulin. M-komponenten ses som et smalt, skarpt afgrænset, kraftigt farvet bånd inden for det område, der normalt optages af γ-globulin. Koncentrationen heraf hos patienten med myelomatose er betydeligt reduceret sammenlignet med normalpersonens.

.

Artikelstart

M-komponent, tidligere benævnt paraprotein, særligt protein, som dannes af abnorme plasmaceller, der som én stamme (klon) er udgået fra en abnorm B-lymfocyt ved bl.a. sygdommene makroglobulinæmi og myelomatose, der under ét betegnes monoklonale gammopatier. Ved myelomatose er M-komponenten af typen immunglobulin-A (IgA) eller immunglobulin-G (IgG), ved makroglobulinæmi immunglobulin-M (IgM), se antistoffer.

Faktaboks

Etymologi
1. led i ordet M-komponent er en forkortelse af monoklonal.

M-komponenten kan påvises i blodet, mens der kun kan påvises ringe mængder af normalt immunglobulin. Påvisningen sker bl.a. ved elektroforese af blodserum (se globuliner), hvorved M-komponenten præsenterer sig som et smalt felt pga. de ens immunglobulinmolekylers fælles vandring i det elektriske felt. Den nærmere inddeling i IgA, IgG og IgM sker ved immunelektroforese (se immunologi (immunologiske teknikker)).

M-komponent-molekylet er som andre immunglobuliner opbygget af to tunge og to lette polypeptidkæder. De lette, lavmolekylære kæder kan fraspaltes og udskilles let i urinen, hvor de kan påvises som Bence Jones-protein. M-komponenter kan også forekomme ved andre sygdomme, fx amyloidose og skrumpelever, samt hos mange raske.

Tilstedeværelsen af en M-komponent i blodet medfører særlig høje værdier af blodsænkningen.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig